donderdag 23 augustus 2012

Zeeuwse jongens als e-book

Het kan natuurlijk niet zozijn dat ik mij profileer als digitale godin - en dan een boek promoot (Zeeuwse Jongens, dat zich afspeelt in het Zwin) dat niet digitaal beschikbaar is.
Ik moet zelf zeggen dat ik toch wel erg gehecht ben aan het product boek, maar toegegeven: een boek is oud cultuurgoed, in hoge mate verouderd zelfs.
Maar wel lekker op strand of in bed. Alles over het boek vind je hier.

Ik beschik over een iPhone, een iPad, en heb een digitale boekenkast: iBooks kunnen daar in, ofwel elektronische boeken. Ja, met dezelfde lay out, dezelfde cover, gewoon: lezen op je e-reader.
Ik heb het boek beschikbaar als epub-bestand, zo in te lezen op de e-reader!

Je kunt het bestellen. Mail daarvoor naar zwingodin@live.nl.

Binnenkort komt de gestreamde versie uit.

woensdag 22 augustus 2012

Toekomst Zwin: zwingodin vat samen

Onlangs mocht ik twee mails ontvangen, via gemeente en via provincie, beide met de aanhef  'Geachte Zwingodin'. Uitgebreide informatie kreeg ik over de toekomst van het Zwin, zie eerdere blogs.
Wie concludeert, moet vaak 'vermoedelijk' schrijven. Maar de Zwingodin roept vast plankiersponsoren op!

Voor u samengevat:
- vermoedelijk gebeurt er niets voor 2014
- vermoedelijk zullen werkzaamheden later starten dan in 2014
- het Zwin wordt groter (vooral aan Belgische zijde)
- het Zwin wordt breder (dat zal vermoedelijk het einde betekenen aan een wandeltocht van Cadzand-Bad naar Knokke en omgekeerd)
- het Zwin wordt dieper (niet duidelijk is of dit betekent: ook gevaarlijker voor zwemmers).
- gemeentes willen een plankier, maar grondbeheerders zijn daar niet voor, dus vermoedelijk geen plankier.

Dat de natuur er wel bij vaart is wel duidelijk. Dat zonder de ingreep er binnenkort een leuk grasveld is ook.

Er is overigens (niet zo toegankelijk als je nooit surft op de provinciesite en wie doet dat nou)  informatie beschikbaar tot in detail op de site van de provincie.

vrijdag 17 augustus 2012

Toekomst Zwin: provincie legt uit

Gisteren was ik verheugd een mail te ontvangen van de gemeente Sluis die aanving met 'geachte Zwingodin'.

Ik mailde dat de gemeente wel maar de provincie niet had gereageerd. En dat terwijl ik vandaag wel tien keer ben aangesproken over het feit dat de wandeling Knokke-Cadzand gevaar loopt. Leuk, de natuur en de getijdes, maar onze zondagmiddag dan?
Zie de vorige blog over de toekomst van het Zwin.


Enfin, tot mijn zeer grote tevredenheid ontving ik vandaag een mail van de 'deskundige van de provincie Zeeland, Jenny Heijstek, en je raadt het niet, ook deze ving aan met 'Geachte Zwingodin'.

Wow, transformatie van asielzoeker tot gerespecteerd gesprekspartner!

Hieronder de mail. (en binnenkort blog ik een kort stukje 'toekomst Zwin, Zwingodin vat samen'.

De hieronder genoemde link met alle dossierstukken is fijn. Inderdaad niet zo toegankelijk...;)

Komtie

Geachte Zwingodin,

Mart ten Braak van de Gemeente Sluis was me voor, ik was een antwoord op uw vragen aan het dichten toen het antwoord van Mart ten Brak voorbij kwam. Mart ten Braak heeft een heel uitgebreid antwoord gedicht, waar ik weinig aan toe te voegen heb. Met uitzondering van één puntje ten aanzien van de werkzaamheden. De verwachting is dat in 2014 met de werkzaamheden gestart wordt. De werkzaamheden zullen zo’n 2 jaar in beslag nemen, aangezien niet continue gewerkt kan worden; er dient rekening gehouden te worden met het tij, met het stormseizoen, met het broedseizoen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk buitenom het toeristisch seizoen gewerkt.Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan ben ik graag bereid om die te beantwoorden.

Naar ik van het Informatiecentrum begrepen heb, gaf u aan dat u geen informatie op de provinciale website heeft kunnen vinden. Nu is het inderdaad flink zoeken om de pagina met Zwin-informatie te vinden, daarom stuur ik u hierbij de link naar de site: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/zwin/ontwikkelingenU kunt rechts op deze pagina ook de verschillende documenten vinden die voor het Zwinproject zijn opgesteld.Met een hartelijke groet,Jenny Heijstek
Hoekig zand

Heel af en toe krijg ik een gedicht gemaild op zwingodin@live.nl. Zeker nadat ik een exemplaar van Zeeuwse jongens uitloofde voor het mooiste gedicht. (inzenden de hele zomer).

Vanochtend vroeg ontving ik een foto van 'hoekig zand'. En een gedicht.
Inzender wenst anoniem te blijven

Hoekig zand

In augustus
Als de zeilen vlokken zijn
De lucht en het water samengaan,
Dan kraakt het zand
En valt in miljoenen hoeken.

Het zijn brokken van de zomer,
Vertrapt en verwaaid
Tot natte en koude korrels.

Huub Dellaert in het Zwin

Hij is sterk en stoer, woont in Cadzand, vaart op de reddingboot en zwemt geregeld van Cadzand-bad naar Knokke. In zijn werkende leven voer hij op de binnenvaart en was hij kadebaas in Vlissingen.
Vorige week zocht hij nog dagen EN nachten naar Belgische drenkelingen.
Vandaag geniet hij van een topdag op het strand en neemt afscheid van een vriend, die zegt: 'Bedankt voor de ambiance'. Zeeuws-vlaamse zegswijze. Leuk.

donderdag 16 augustus 2012

Toekomst zwin: gemeente Sluis legt uit

Kort geleden mailde ik provincie en gemeente met vragen over de toekomst van het Zwin. Dat was omdat ik er veel vragen over kreeg. Kunnenwe straks nog zwemmen in de geul? Kunnen we bij laag water de geul nog over? Niemand die het echt wist.
De provincie gaf geen sjoege, maar de gemeente Sluis wel. Pikant detail is dat ik tot twee maal toe - op een ander plekje in het Zwin - door de gemeente werd gesommeerd te vertrekken en me dus niet erg geliefd voelde... Nu echter mocht ik en digitaal schrijven ontvangen dat goed begon, namelijk met 'Geachte Zwingodin' .
Welk een vooruitgang!!
De tekst is nog helder ook, stukken beter dan de Belgische info-borden. Met dank aan Mart

Ik citeer:


Via de mail ontvingen wij uw verzoek om informatie over de voortgang uitbreiding Zwin. De situatie is complex omdat verschillende overheden en twee landen erbij betrokken zijn. Het antwoord moet dan ook wat langer zijn dan u misschien zou verwachten.

Doel van de uitbreiding  Zwin is het in stand houden van het intergetijde gebied. Dat is u als Zwingodin natuurlijk bekend.
De uitbreiding van het Zwin is een project van de Rijksoverheid. Deze heeft gevraagd aan de Provincie Zeeland om het project te realiseren.
Het gaat dan om ongeveer 10 ha op Nederlands grondgebied (grofweg het gebied van voormalige Camping Sandtplaet tot net oostelijk van de Internationaledijk tegen het huidige Zwin aan). Het overige deel van de uitbreiding (totaal 120 ha) ligt  op Belgisch grondgebied.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering  ligt dus hoofdzakelijk bij de Belgische overheid. De gemeentes (zowel Sluis als Knokke-Heist) zijn betrokken bij de planontwikkeling maar hebben daar geen zeggenschap over. Bepalend voor inrichting  van het nieuwe Zwin is met name de toekomstige eigenaar/beheerder van het Zwin. Dat is op Belgisch grondgebied het Agentschap Bos en Natuur en op Nederlands grondgebied het Zeeuws Landschap.

De planvorming en de planning voor de uitbreiding is de laatste jaren nogal eens aangepast  (lees: uitgesteld). Het is zo vaak aangepast dat het gevaarlijk is nu een definitieve datum te noemen. Echter het is zeer wel mogelijk dat er in 2014 wordt uitgevoerd. Natuurlijk brengen de werkzaamheden overlast met zich mee.  Maar dat zal waarschijnlijk beperkt zijn, gezien de ligging en de beperkte aanvoer en afvoer van materialen.

U vraagt ook naar mogelijkheden om de  Zwingeul  in de toekomst nog over te steken. De Zwinmonding zal breder en dieper worden. Er gaat meer water in en weer uit dan nu.  De gemeente Sluis en de gemeente Knokke-Heist hebben gevraagd een plankier aan te leggen voor een bij laag water blijvende wandelverbinding tussen Cadzand-Bad en Knokke. Het ziet er niet naar uit dat een dergelijk plankier op korte termijn gerealiseerd kan worden. De eigenaar van het Zwin aan Belgische zijde is geen voorstander van een plankier op kortere termijn.

U maakt zich zorgen over de veiligheid voor zwemmers. De praktijk leert dat het  Zwin inderdaad nu al gevaarlijk kan zijn, de verwachting is dat dit gevaar niet zal afnemen. Niet duidelijk is of het ook echt gevaarlijker wordt.  

Op uw vragen is dus geen echt positief antwoord mogelijk. De uitbreiding van het Zwin kent echter niet alleen negatieve gevolgen. Het gaat, zoals al gemeld, om in standhouden van het Zwin en om het vergroten van een belangrijk natuurgebied met grote recreatieve aantrekkingskracht. Ook wordt er aan Belgische zijde een omvangrijk nieuw bezoekerscentrum gerealiseerd. Dit centrum zal een hoge recreatieve en educatieve waarde krijgen, met heel veel informatie over het Zwin en de natuur.  Aan Nederlandse zijde wordt een dependance gerealiseerd, die zal wel beduidend kleiner zijn.

Zoals bovenstaand al aangegeven is de provincie Zeeland verantwoordelijk voor de uitvoering aan Nederlandse zijde. Mevrouw Jenny Heijstek is projectleider voor de provincie.

groet
Mart ten Braak
dinsdag 14 augustus 2012

Free runnen naast de Zwingodin

Roel uit Dordrecht maakt waanzinnige salto. Kleine Epke.

Fijn om strandwacht te zijn

Voor mijn neus zitten twee leuke jongens van zeventien. Onder een parasol. Met een frisdrankje. Bestaat er een leuker vakantiebaantje? Het gaat om Niels uit IJzendijke en Pieter uit Rotterdam. Ze hebben net hun diploma en gaan een opleiding doen, Niels zit binnenkort in Tilburg bouwkunde te studeren en Pieter gaat mediamanagment doen in Rotterdam.
En ja, dit is een super vakantiebaantje.
En nee, hoewel op dit moment een drenkeling wordt gezocht door andere brigades, en gister een Zwindode viel te betreuren, hebben zij nog geen calamiteiten meegemaakt. Wel 'pleistertjes en splintertjes'.
Hun telefoon gaat. Ze moeten hun 'strandronde' maken.

maandag 13 augustus 2012

Flessenpost - eerste fles

Dat was dus een mooi moment: de eerste fles. In het Zwin. Afgaand tij afgewacht (pas tweede helft middag) en gelukkig stak er een aardig windje op, noord-oost, draaiend naar oost. Go! De tweede fles heb ik meegegeven aan twee zeilers van de zeilschool van Erik. Daarna verscheen er een aardige wandelaarster, onderweg naar Breskens, en Vlissingen. Zij beloofde een fles in de Westerschelde te werpen. Wordt dat Antwerpen of Schotland? Enfin, drie flessen lichter. De volgende gaat in het haventje in Cadzand, en de andere twee wachten op een zuidelijke wind, liefst zuid-oost!zondag 12 augustus 2012

Van digitaal naar flessenpost


Het was nog een hele klus: de tekst van de flessenpost printen, en daarna 'oud maken'. Dat was dus een proces met koffie en olie. En daarna de randjes in de fik steken. Zo maak je een middeleeuws handschrift, leerde ik ooit. Dus kan het ook goed met flessenpost. Het kostte een dagdeel, maar toen had ik ook zes authentieke flessen in een jarenvijftigrek. Ik mag dan godin van de nieuwe media zijn - ik  ben ook graag expert in oude media... En zo kon het gebeuren dat ik op een warme dag in augustus met een flessenrek vol post aan de oevers van het Zwin zat. Maar ik wist direct: ik post er eentje op dit moment in het Zwin! zaterdag 11 augustus 2012

Karate in het Zwin

Heden middag werd ik getroffen door de aanblik van witte pakken aan de vloedlijn. Bij het scherpstellen van mijn godinnenogen, viel me op dat het ging om een vechtsport. Mannen en vrouwen, meisjes en jongens door elkaar, zij voerden allerlei oefeningen uit, maakten sprongetjes die deden denken aan judo. Daarbij droegen ze bokshandschoenen. Meteen twitterde ik 'boksen in het zwin', maar  nadat ik gewoontegetrouw op zoek ging naar de W's (wat, wie, waarom) bleek het te gaan om een Vlaamse karateschool uit St. Nikolaas, deze week 'op kamp' in Zeeland. 

Goed. De leraar was fanatiek, en na enkele oefeningen op het zand droeg hij zijn klas op om de zee in te lopen voor een robbertje. Dat was een mooi gezicht. Leek veel op een dansje, een speciaal spel a deux. Maar na het dansje a deux, gingen de cursisten groepsoefeningen doen, in navolging van hun meester. Het leek een corps de ballet, in het Zwin. Leuke geluiden erbij. Ik filmde het. Het leek me wel een idee voor meer sportscholen en dansscholen. Jazzballet in het Zwin.


Nadat ik mijn bevindingen over de vrolijke karateschool twitterde, twitterde iemand terug: en wat was het nut?
Die vraag hield me de hele middag bezig. Wat is het nut van karateoefeningen in de branding?

Het leek inderdaad net alsof het nuttig was. Alsof het zin had. Alsof de cursisten vreselijk veel leerden, Maar waarom in het Zwin? 

De rest van de middag heb ik als een wezenloze vragen gesteld.Aan een kind: waarom vlieger je op het strand? Aan een puber: waarom zeil je in het Zwin? Aan een Duitser: waarom zoek je haaientanden (dat is nog wel de leukste vraag...). Aan een Limburgs meisje: waarom maak je een zandkasteel dat over drie uur wordt verzwolgen? 

Nut. Antwoord op bovenstaande vragen is vanzelfsprekend: aangenaam tijdverdrijf. Wat is er meer te doen onder de hemel dan voorzien in aangenaam tijdverdrijf en dan liefst in het Zwin? 

Het is mij een raadsel waarom 

- het Nederlands elftal niet oefent in het Zwin
- er geen enkele olympische oefening heeft plaatsgevonden in het Zwin
- er geen openluchtconferentieoorden zijn in het Zwin voor verwende managers
- er geen popgroepen optreden met de enkels in het Zwin
- er geen enkel leesclubje plaatsneemt in de branding
- er nooit gebridged wordt in het Zwin
- en zo kan ik nog uren doorgaan...

Eigenlijk ben ik wel blij dat niet elke gek weet dat elk tijdverdrijf zoveel prettiger is met je voeten in het Zwin. Een van de grote voordelen van het Zwin is namelijk dat het er zelfs op een extreem zomerse dag relatief rustig is. 

Ik heb daarna nog diverse mensen lastig gevallen met vragen over het nut van tijdverdrijf in het Zwin. Waarna ik wedervragen kreeg. Wat is het nut van uw bestaan Zwingodin?

Help.

Ik ben niet nuttig. 
Ik sta de hele dag volmaakt nutteloos aan het strand.
Maar ik ben erg gelukkig. 
Join the party!!!!!!

Herinrichting van het Zwin

Dit was een van de vragen aan de Zwingodin:

Wanneer wordt het Zwin nu verdiept en wat gaan we daar als toerist van merken, van die werkzaamheden? En kunnen we dan nog wel in het Zwin zwemmen? Wordt een dieper Zwin niet gevaarlijk voor zwemmers? Kunnen we met laag water dan nog wel naar Knokke wandelen?


Ik heb geprobeerd een antwoord te vinden, maar dat viel nog niet mee. De Vlaamse plannen staan aan Vlaamse zijde wel uitgelegd op een informatiebord in het Zwin, maar die informatie is heel globaal. en op internet staat diezelfde globale informatie. Het Zwin wordt vergroot, de dijk wordt verlegd en verhoogd. Maar verder? Wanneer, en hoe ziet het eruit en welke concrete gevolgen zal dat hebben voor recreaten en natuurliefhebbers?

Ik heb de vraag neergelegd bij de gemeente Sluis en bij de provincie Zeeland. Zwingodin wacht op een (concreet) antwoord!

dinsdag 7 augustus 2012

Flessenpost 2

Wat doe je, vroegen de mensen verbaasd. Wel: printjes uit de laserjet op het handschriftfont bewerken en 'oud' maken... Ik moet tenslotte wel alle communicatiemiddelen uitproberen. Straks oprollen, strikje erom en bottelen. Wordt het Denemarken, Engeland of Groede?

zaterdag 4 augustus 2012

Vragen aan de zwingodin - antwoorden (1)

Het regent mails. Ik had ook niet anders verwacht: iedereen wil kennis delen - ook in het Zwin. Dus ik begin met antwoorden samenvatten op eerder gestelde vragen. Maar voor ieders gemak zet ik er de vragen nog even bij. Ik kies degene met de meeste reacties, de andere stel ik nog even uit. Blijf mailen!


Ik wil naar Belgie lopen, maar ben bang dat ik terug moet zwemmen... Ik zie elke dag wandelaars 'te laat komen'. Hoe reken ik het goed uit?

Tal van tips kwamen binnen. Natuurlijk kijkt u op een getijdentabel, op internet of in de badkoerier. MAAR. De waterstand in het Zwin is lastig, aangezien het water uit de geul loopt nog lang nadat het tij al lang weer opgaand is. Zo lijkt het alsof het vreselijk laag water is, terwijl het al aan het opkomen is. Zo'n wandeling op het (onervaren) oog inschatten is dus niet verstandig, zeker niet als je beladen bent met elektronica (of baby's en/of honden). Dus: zoek uit wanneer het hoog water is, en neem als vuistregel dat je er twee uur voor en twee uur na dat tijdstip niet door kunt als wandelaar. Als je dan onverhoopt toch te laat bent, en je bent van plan om met de kostbaarheden boven het hoofd te gaan waden, doe dat dan niet op het smalste deel (zoals tot hilariteit van veel toeschouwers soms gebeurt), want daar is de stroming sterk, je mobiel verzuipt en je hondje baalt. Kies de veel bredere plek nabij de afscheiding van het natuurgebied. (En dat is tijdelijke info, nu gaat het wel, maar een tijdje geleden verzoop je daar in de klei...).
Tip van een kayaktoerist: wenk naar toeristen met bootjes. Ze zijn altijd bereid om te helpen...
Tip van een hondenbezitter: veel honden die moeten zwemmen schrikken van de stroming en het kan dus voorkomen dat je zelf aan de overkant bent gewaad maar hondjelief teruggezwommen is. Ook hiervoor geldt: nabij het natuurgebied is de stroming niet sterk.


Ik zoek een schoenmaker

U moet naar de Voetenvriend in Aardenburg. Ik kan het ook niet helpen, maar de man is reuze populair, want diverse mensen mailden over de voetenvriend, een oud-wielrenner en volgens de mailers is hij reuze leuk om een praatje mee te maken. Tegenover een galerie (Galerichel), die ook al de moeite waard is.

Ik zoek een goede boekhandel

U kunt terecht in Oostburg of Sluis. In Oostburg is een grote Bruna (voorheen Basting), en in Sluis is Ultee (op de rotonde). Er werken deskundige mensen, de stock is relatief groot, en bestellingen zijn er snel.

Ik wil een kite kopen en kiten.

Hierop kwamen de meeste mails... Allereerst over de twee winkels in Cadzand Bad (Holidayshop en Montezza), over de leuke jongens die op het strand tijdens het vliegerfeest tekst en uitleg gaven over kites, over het feit dat je kiteles kunt krijgen bij de Cathamaranschool naast de Zeemeeuw, dat je kiteles en kitesurfles (het eerste is alleen vliegeren, het tweede gaat echt op zee) kunt krijgen op Moio Beach (ten noorden van Cadzand, moio.nl) en welke maat je moet nemen als je licht bent.
Maar de meeste mails gingen over domme toeristen die een vermogen uitgeven aan een kite en zonder veel ervaring het water opgaan omdat ze best een beetje kunnen vliegeren. Dom!
Neem voldoende lessen, en laat je uitvoerig informeren en adviseren. Niemand kan zomaar kitesurfen, de sport is risicovol, lessen zijn duur maar nodig.
Tip voor wie slechts een weekje vakantie heeft, onervaren is, en en wind in de zeilen wil:: ga blokarten. Een karretje met een windsurfzeil erop. Een gemiddeld mens pikt dat direct op en je sliert zo over het strand. Onder de ogen van de Zwingodin nog wel! Je kunt blokarten bij de Cathamaranschool (direct aan mijn zijde...) en ook bij Moio.
Nog een binnengekomen tip voordat je aan kitelessen begint: zorg dat je zo goed kunt vliegeren dat je weet wat je moet doen als je vlieger 'in de knoop draait', probeer de vlieger al vliegerend uit de knoop te halen. Dit soort handigheid maakt dat je veel minder lessen nodig hebt. Want: kiten is gewoon vliegeren op zee...

Rest van de vragen volgende keer!

vrijdag 3 augustus 2012

Flessenpost

De tekst voor de flessenpost is gereed. De Zwingodin probeerde haar beste (school)engels, maar laat zich graag helpen. Iemand een idee om onderstaande tekst taaltechnisch nog wat te perfectioneren??

Dan print ik hem, en gaat ie in zes flessen, en werp ik de boel in zee...

Komt ie (aanmerkingen graag hieronder, OF per mail aan zwingodin@live.nl. Hou je niet in met kritiek...Hi,
This is a message from the ‘Zwingodin’ (Dutch title).
I am a great work of art, on the south coast of Holland in Zeeland, Netherlands, on the beach. My name is Zwin Goddess, Goddess of the Zwin. The Zwin is a Dutch delta.

I am made of fossils, sand, rust and sheet metal. As an artwork / a woman, I have been blogging, posting tweets on Twitter and Facebook.

The Zwin godess is a work of art and a character as well, developing with the help of the internet. The results are amazing. Many people love me and see my presence as a blessing for the country and its people. Some people ask me questions about the area, others are waiting for my observations.

The Zwin Goddess was covered by Dutch media and is precented recently even in literature. I have a cellphone, which makes ne unique. I always communicate by cellphone.

Now I'm investigating my scope.
I would like to create a "communicating sister Goddess" on a coast outside the Netherlands. This sister Goddess would be designed by my creator, and made ​​of local and natural elements (fossils, sand, shells) too. The size of the art work may be large, small, the art work may be temporary or permanent. It is possible to create a statue which is very easy to place and replace. It’s even possible to build the statue on a way that no foundation is needed.

It would be nice if the finder of this letter will try to deliver it to someone who can help. That may be local government, the mayor, an individual or an entrepreneur on the coast.
Idea: you can use your mobile and create a pdf or jpg, and send it to as many decision makers you know. Or send it to people you think they have an idea. You can email me (zwingodin@live.nl), if you need a digital version of this letter.

In any case, I would like to contact the finder! Under what circumstances and how did you find the bottle with this letter? Where? The Zwin Goddess is looking forward to having an interview.
Please email to zwingodin@live.nl

Sincerely, Zwin Goddess

www.zwingodin.nl / http://zwingodin.blogspot.nl   twitter: @zwingodin

donderdag 2 augustus 2012

Vragen aan de Zwingodin

Zeer geregeld krijg ik toeristische vagen. Soms mail ik direct terug, soms niet, maar ik sla ze allemaal op. Om eens in de zoveel tijd een blogje te maken. Hieronder de vragen. Reageert iedereen! Ik publiceer reacties zonder naam. En hoewel de zwingodin over de waarheid van de reacties geen verantwoordelijkheid wil, zal ik wel zo goed mogelijk zorgen voor het 'schiften van de reacties' en alleen antwoorden publiceren die ter zake zijn en zinnig.

Hieronder een greep uit de vragen.


Vragen aan de Zwingodin

Hoe komt het dat het strand bij het Zwin zoveel smaller is geworden de laatste jaren?

Ik wil naar Belgie lopen, maar ik ben bang dat ik dan terug moet zwemmen. Hoe reken ik uit wanneer ik terug moet zijn?

Ik wil vissen met hoog water, maar ik werd door een verontwaardigde zwemmer weggestuurd. Mag ik niet vissen in het Zwin?

Ik wil een kite kopen en kitesurfen. Wat is de beste kitewinkel?

Ik wil leren kiten, is daar een minimumleeftijd voor?

Ik wil leren kiten, maar ben bijna 65. Zou dat nog kunnen?

Ik wil in de herfstvakantie terugkomen en dan kustwandelingen maken en terug met de kustbus. Hoe vaak rijdt die kustbus per uur in de winter/herfst?

Iedereen heeft het over fossiele schelpen maar ik zie op het strand alleen gewone schelpen. Waar liggen die fossielen?

Ik wil heel graag met een georganiseerde zeekayaktocht mee, bijvoorbeeld naar knokke en terug. Bestaat dat?

Ik was in het Zwin, maar vond geen haaientand, hoe goed ik ook zocht. Is het geen fabeltje, van die haaientanden? Andere mensen vonden ook niets.

Er liggen hele grote stenen in het Zwin, die lagen er voorgaande jaren niet. Waar komen ze vandaan?

Wanneer wordt het Zwin nu verdiept en wat gaan we daar als toerist van merken, van die werkzaamheden? En kunnen we dan nog wel in het Zwin zwemmen? Wordt een dieper Zwin niet gevaarlijk voor zwemmers? Kunnen we met laat water dan nog wel naar Knokke wandelen?

Ik zoek een schoenmaker, waar kan ik terecht nabij het Zwin?

Ik wil een kinderracefiets huren, een echt koersfietsje. Waar kan dat nabij het Zwin?

Hoe zit dat nu met dat gratis wifi dat Zeeland zou hebben? Wij kunnen daar in elk geval niet op en moeten een abonnement bij het hotel afsluiten, wat best duur is.

Ik hou van echt lekker eten, en Pure C zit altijd vol. Waar kan ik in de buurt nog meer echt goed eten?
Ik zoek goedkope restaurantjes waar ik met twee gezinnen terecht kan, maar wel buiten Cadzand-Bad. Goed eten, niet duur, ik bedoel rond een tientje a vijftien euro.

Ik wil graag naar een zwembad, en tot mijn verbazing heeft West-Zeeuws-Vlaanderen helemaal geen goed zwembad voor als het weer even tegenzit. Ik ben in Breskens naar een Rompotbadje gestuurd, maar dat vond ik niet indrukwekkend. Ik dacht dat er een in Cadzand-bad zou komen, maar die blijkt van Roompot te zijn en niet toegankelijk voor niet-huurders. En zo te zien is die ook erg klein. Komt er nu binnenkort iets in Knokke?

Ik zoek een echt goede boekwinkel. Cadzand-Bad verkoopt bijna geen boeken. Waar kan ik terecht?

Ik word hier doodgegooid met Telegraaf-kranten. Maar ik zoek een echte krant. Waar kan ik terecht?

Ik ben slecht ter been, kan ik een strandrolstoel bestellen/huren en laten bezorgen op mijn vakantie-adres? En kan ik leuke lokale souvenirtjes ook laten bezorgen? 

Waar kan ik bijzondere biertjes kopen? Er zou streekbier zijn hier? Niet in de campingwinkel...

---------------

tot zover. Reageert allen! gebruik ook maar liever de mail ipv onderstaand veld, dan orden ik de antwoorden. zwingodin@live.nl. 

Waarbij ik trouwens opmerk dat de Zwingodin verder gaat over liefde voor het Zwin en beslist geen toeristische allesweter is... Maar ik doe mijn best. 


woensdag 1 augustus 2012