donderdag 16 augustus 2012

Toekomst zwin: gemeente Sluis legt uit

Kort geleden mailde ik provincie en gemeente met vragen over de toekomst van het Zwin. Dat was omdat ik er veel vragen over kreeg. Kunnenwe straks nog zwemmen in de geul? Kunnen we bij laag water de geul nog over? Niemand die het echt wist.
De provincie gaf geen sjoege, maar de gemeente Sluis wel. Pikant detail is dat ik tot twee maal toe - op een ander plekje in het Zwin - door de gemeente werd gesommeerd te vertrekken en me dus niet erg geliefd voelde... Nu echter mocht ik en digitaal schrijven ontvangen dat goed begon, namelijk met 'Geachte Zwingodin' .
Welk een vooruitgang!!
De tekst is nog helder ook, stukken beter dan de Belgische info-borden. Met dank aan Mart

Ik citeer:


Via de mail ontvingen wij uw verzoek om informatie over de voortgang uitbreiding Zwin. De situatie is complex omdat verschillende overheden en twee landen erbij betrokken zijn. Het antwoord moet dan ook wat langer zijn dan u misschien zou verwachten.

Doel van de uitbreiding  Zwin is het in stand houden van het intergetijde gebied. Dat is u als Zwingodin natuurlijk bekend.
De uitbreiding van het Zwin is een project van de Rijksoverheid. Deze heeft gevraagd aan de Provincie Zeeland om het project te realiseren.
Het gaat dan om ongeveer 10 ha op Nederlands grondgebied (grofweg het gebied van voormalige Camping Sandtplaet tot net oostelijk van de Internationaledijk tegen het huidige Zwin aan). Het overige deel van de uitbreiding (totaal 120 ha) ligt  op Belgisch grondgebied.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering  ligt dus hoofdzakelijk bij de Belgische overheid. De gemeentes (zowel Sluis als Knokke-Heist) zijn betrokken bij de planontwikkeling maar hebben daar geen zeggenschap over. Bepalend voor inrichting  van het nieuwe Zwin is met name de toekomstige eigenaar/beheerder van het Zwin. Dat is op Belgisch grondgebied het Agentschap Bos en Natuur en op Nederlands grondgebied het Zeeuws Landschap.

De planvorming en de planning voor de uitbreiding is de laatste jaren nogal eens aangepast  (lees: uitgesteld). Het is zo vaak aangepast dat het gevaarlijk is nu een definitieve datum te noemen. Echter het is zeer wel mogelijk dat er in 2014 wordt uitgevoerd. Natuurlijk brengen de werkzaamheden overlast met zich mee.  Maar dat zal waarschijnlijk beperkt zijn, gezien de ligging en de beperkte aanvoer en afvoer van materialen.

U vraagt ook naar mogelijkheden om de  Zwingeul  in de toekomst nog over te steken. De Zwinmonding zal breder en dieper worden. Er gaat meer water in en weer uit dan nu.  De gemeente Sluis en de gemeente Knokke-Heist hebben gevraagd een plankier aan te leggen voor een bij laag water blijvende wandelverbinding tussen Cadzand-Bad en Knokke. Het ziet er niet naar uit dat een dergelijk plankier op korte termijn gerealiseerd kan worden. De eigenaar van het Zwin aan Belgische zijde is geen voorstander van een plankier op kortere termijn.

U maakt zich zorgen over de veiligheid voor zwemmers. De praktijk leert dat het  Zwin inderdaad nu al gevaarlijk kan zijn, de verwachting is dat dit gevaar niet zal afnemen. Niet duidelijk is of het ook echt gevaarlijker wordt.  

Op uw vragen is dus geen echt positief antwoord mogelijk. De uitbreiding van het Zwin kent echter niet alleen negatieve gevolgen. Het gaat, zoals al gemeld, om in standhouden van het Zwin en om het vergroten van een belangrijk natuurgebied met grote recreatieve aantrekkingskracht. Ook wordt er aan Belgische zijde een omvangrijk nieuw bezoekerscentrum gerealiseerd. Dit centrum zal een hoge recreatieve en educatieve waarde krijgen, met heel veel informatie over het Zwin en de natuur.  Aan Nederlandse zijde wordt een dependance gerealiseerd, die zal wel beduidend kleiner zijn.

Zoals bovenstaand al aangegeven is de provincie Zeeland verantwoordelijk voor de uitvoering aan Nederlandse zijde. Mevrouw Jenny Heijstek is projectleider voor de provincie.

groet
Mart ten Braak
1 opmerking:

  1. In de ANTI-ONTPOLDER-beweging spreken we over de uitnreiding van 't Zwin als de " vergeten ontpoldering " . Concreet gaat het dan - op Nederlands gebied - om het zgn. orchideeen-weitje. Een prachtige stukje gecreeerde natuur, dat zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor getijdennatuur. 't Weitje is ong. 10 ha. groot . De totale kosten voor het ontpolderen en herinrichten ervan worden op 1.000.000 Euro geschat. Ach ja, de overheid heeft geld genoeg.

    En niet...alleen kunnen we wellicht 't Zwin niet meer te voet oversteken, wellicht verdwijnt met de Internationale Dijk ook een korte fiets- en wandel-verbinding naar Knokke.

    En...welke schade heeft het Retranchement opgelopen doordat Camping De Sandtplaat moest verdwijnen ?????

    BeantwoordenVerwijderen