woensdag 27 maart 2013

Gouden eieren zoeken eerste paasdag


PERSBERICHT

Geachte redactie,

Hieronder volgt een persbericht van De Zwingodin.

Zwingodin heeft gouden eieren gelegd

Komende zondag 31 maart, eerste paasdag, kunnen bezoekersvan het strand nabij het Zwin (Retranchement) zoeken naar de gouden eieren vande Zwingodin. Er zijn drie gouden eieren (met spannende inhoud) te vinden.Daarnaast zijn er vele 'gewone paaseieren van chocolade' te vinden. Dezoektocht kan starten vanaf 10.00 uur, tussen Paviljoen De Zeemeeuw en hetwater van het Zwin.

Wie is de zwingodin?
De Zwingodin is een kunstzinnig internetproject, en tevens een levensgrootbeeld dat staat op een hoge sokkel aan het strand naast Paviljoen De Zeemeeuwin Retranchement. Het beeld bestaat uit Zwinfossielen, en communiceert permobiel via alle sociale media.

Zwingodin uit dekleren?
Om de huid van de Zwingodin te beschermen is zij afgelopen winter verpaktin isolerend zilverfolie. Ofschoon de bedoeling was de godin uit te kleden metPasen, zal dit wegens aanhoudend slecht weer worden uitgesteld tot het beginvan de meivakantie. Naar verwachting zal ze weer in volle glorie te bewonderenzijn op de dag van de kroning.

Zwingodin met Pasen
De gouden eieren zijn NIET ingegraven in het zand, maar gewoon 'verstopt'.Dit geldt ook voor de andere eieren. Mocht de godin merken dat sommige eierenniet zijn gevonden, dan zal ze aanwijzingen via Facebook en twitter gevenrichting vindplek. Niet gevonden eieren en eitjes worden begin van de avond,voor het donker valt, weggehaald van het strand.

Waarom een ei?
Dik ingepakt onder een isolerende laag, en dan een ei... heeft de godingebroed?
Niet letterlijk, wel figuurlijk. Een nieuw fossiel werk van dezelfde kunstenaaris in een ver gevorderd stadium, en zal deze zomer het licht zien. In het Zwinuiteraard. Tip: het werk heeft vleugels.

Hartelijke groet, Zwingodin

www.zwingodin.nl
http://zwingodin.blogspot.nl
http://www.facebook.com/zwingodin.uithetzwin
http://www.twitter.com/zwingodin

Bijgaand treft u een rechtenvrij portret aan van deZwingodin, geschikt voor publicatie in uw medium. Daarnaast de poster (ook voorpublicatie), en een tekst die in het gouden ei zit (niet voor publicatie, maarter informatie).1 opmerking: