dinsdag 19 februari 2013

Graafmachines plaggen bovenlaagje af

Het is wat vrouwen een peeling noemen. Plaggen. Met groot materrieel in het mooiste stukje land dat je kunt verzinnen wordt de bovenste voedselrijke laag afgeplagd om zo te schorren en slikken te verjongen.

De bedoeling is verder dat de vogeleilanden voldoende water rond zich behouden bij eb en daarom moeten sommige waterplassen verdiept worden. Met een stuw zal dat waterpeil dan beheerd worden.

Na wat leeswerk moet ik toch al die mopperende wandelaars tegenspreken. Inderdaad geen gezicht, dat materieel, maar de effecten zullen wel een rijke natuur tot gevolg hebben.


De Belgen doen trouwens wel meer aan een beetje vlotte communicatie over dit alles. Belgische wandelaars zijn helemaal op de hoogte, Nederlanders weten nergens van...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten