vrijdag 12 november 2010

Wandelende duinen en oppersing

De Herdijkte Zwarte Polder is later gereed dan verwacht. Dat komt door opbollende duinen en eh... oppersing. Oppersing? Op-persing. Spannend. In elk geval komt het neer op wat kinderen graag doen, beetje zand spreiden en daarna weer bij elkaar graven... Als godin juich ik e.e.a. wel toe, voor zover de boel is heraangelegd (bij groede) is het allemaal schitterend gelukt.
Hieronder in meer parlementaire taal (het bericht van Emmilie van de kustversterking) het verhaal over vertraging wegens oppersing.


Kustversterking Herdijkte Zwarte Polder later klaar

De kustversterking bij de Herdijkte Zwarte Polder zou volgens planning op 1 november van dit jaar klaar moeten zijn. Er is al veel werk gedaan, maar helaas is nog niet alles afgerond. Som-mige onderdelen kosten meer tijd dan verwacht. Aannemer De Feijter gaat er nu vanuit dat het werk in maart 2011 klaar is. Het waterschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast voor de omgeving te beperken.


Waarom vertraging?
De grootste vertraging komt door de 700.000 m3 zand dat op het strand is gelegd. Het was de bedoeling om op één plek een hoge bult (depot) te maken, waarvan later het nieuwe duin en strand gemaakt kon worden. Helaas ontstond er oppersing tijdens het aanleggen van het depot. Dit betekent dat het extra zand zoveel druk geeft op het duin, dat er een stuk verderop grond omhoog komt. De aannemer heeft daarom het zand in een andere vorm neergelegd. In plaats van een hoge bult, is het een breed en laag pak zand geworden.

Het heeft extra tijd gekost om het zand over een groot stuk duin neer te leggen. En omdat het nu zo verspreid ligt, kost het straks ook weer extra tijd om van het zand mooie duinen te maken. Ook aan andere onderdelen kon nog niet begonnen worden, zoals het inplanten van het helm en het aanleggen van de paden. Dit schuift nu allemaal op.

Wat merkt de omgeving ervan?
Het waterschap en de aannemer proberen ervoor te zorgen dat de omgeving weinig merkt van de vertraging. De tijdelijke omleidingsroute blijft wel nog gelden, maar het vervoer over de weg zal een stuk minder zijn. De aannemer rijdt binnenkort het laatste klei naar het werk toe, verder is het rustig met transport. Op het strand is wel veel te zien. Daar gaan machines binnenkort aan de slag om het zand naar de juiste plek te brengen. Het gebied waar wordt gewerkt op het strand, blijft vanwege de veiligheid nog afgesloten. Tot slot moet onder andere het fietspad en de platberm (onderhoudspad van de dijk) nog geasfalteerd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten