donderdag 16 juli 2015

Reflectie 1

Na precies vijf jaar  goddelijke en bovendien mobiele verslaggeverij is het tijd voor reflectie. Waar sta ik en hoe verder? De eerste vraag is gemakkelijk. Ik sta naast het terras bij de Zeemeeuw, aan het strand en met mijn goddelijk oog gericht op het Zwin. Met een misvormde elleboog ( meermalen ter aarde gestort)  en een mobiel die aan vernieuwing toe is maar jaren trouw het paradijs aan mijn voeten liet zien, houd ik het hier nog wel even uit. Blader 5 jaar terug en volg mijn ups en downs. 

En nu? 
Ik broed op het thema reflectie. Anders kijken. Naar mijzelf, naar dit paradijs, naar alles wat het Zwin goddelijk maakt. 

Om dit letterlijk te nemen heb ik heden 30 spiegels en een doos piepschuim aangeschaft. 
Ik zal verslag doen van de resultaten in het Zwin. 
1 opmerking: